Bijzondere dieren

De dieren die in het Nationaal Park Lauwersmeer wonen maken de omgeving nóg mooier. Kom ze bezoeken in hun natuurlijke habitat.


Lepelaar
De lepelaar is een opvallende verschijning met zijn witte verenkleed en opvallende snavel. De vogel broedt op de Waddeneilanden, maar komt naar het Lauwersmeergebied om te foerageren, zoekend naar garnalen en stekelbaars. Vanaf eind augustus verzamelen honderden lepelaars (ouders en jongen) zich in het Lauwersmeer voor hun tocht naar het overwinteringsgebied in West-Afrika (Mauritanië en omstreken).

Roerdomp
De roerdomp is een wat gedrongen geelbruine reiger en bijzonder schuw. Zodra er gevaar dreigt, neemt hij zijn paalhouding aan. Stokstijf rechtop staand tussen het riet valt hij nauwelijks op. Roerdompen broeden in het uitgestrekte rietmoeras en het dreunende hoempen, baltsgedrag van de mannetjes, is vanaf maart tot en met juni te horen. Op zijn menu staan kikkers, vissen, grote insecten en ‘s winters ook muizen.

Brandgans
De brandgans is een compacte gans en goed herkenbaar aan zijn zwarte hals en wit gezichtje. Deze gans broedt op Spitsbergen, maar overwintert met duizenden in het Lauwersmeer. In voor- en najaar, tijdens de vogeltrek, kun je zo maar op één dag 30.000 brandganzen zien overvliegen, een indrukwekkende ervaring.

Otter
Eind jaren tachtig was de otter uitgestorven in Nederland. Maar na het uitzetten van otters in NP Weerribben-Wieden in de Kop van Overijssel, begon de otter aan een opmars naar het noorden. En met succes! Sinds enkele jaren is er een populatie van dit prachtige waterdier in het Lauwersmeergebied aanwezig en ze voelen zich thuis!

Schotse hooglander en Koninkpaarden
Als Staatsbosbeheer niets zou doen, zou het Lauwersmeergebied langzaam in bos veranderen. Daarom worden grote grazers ingezet. Het konikpaard is zo’n opslagmaaier. Door zijn graaswerk helpt hij, samen met de Schotse hooglander, het gebied open en bosvrij te houden.

Zeearend
Horen doe je deze vogel bijna niet, maar zien des te beter. Als de zeearend met gespreide vleugels door de lucht zweeft, is hij minstens twee meter breed en een meter lang. Sinds 2010 broedt deze ‘vliegende deur’, zoals zijn bijnaam luidt, in het Lauwersmeer.

Zeearend Zeearend
Lepelaar Lepelaar
Schotse hooglander Schotse hooglander


Deel deze pagina