Natuur

Het Lauwersmeer ontstond toen in 1969 de Lauwerszee van de Waddenzee werd afgesloten. De afsluiting en het zoete water maakten van het meer een omgeving waar water, planten, dieren en mensen op een bijzondere manier samenkomen. Sinds 1999 is het Lauwersmeergebied een Nationaal park. 

Vogelkijkhut Jaap Deensgat

Het vogelobservatiepunt bij het Lauwersmeer kijkt prachtig uit over het Jaap Deensgat, een zijtak van het Lauwersmeer. De vogelkijkhut is dan ook de perfecte plek om met een verrekijker vogels te spotten. Vaste bewoners van het Jaap Deensgat zijn eenden, ganzen, zwanen en diverse steltlopers. Ook heel bijzondere vogels, zoals de zeearend, de slechtvalk en de ijsvogel strijken hier regelmatig neer. 

Vogelkijkhut Jaap Deensgat Vogelkijkhut Jaap Deensgat

Natuur op zandplaat Ballastplaat

Vanaf de Strandweg voert de route door de uitgestrekte natuur van het Lauwersmeergebied. Wilde paarden en Schotse Hooglanders zijn hier regelmatig te zien. Door de afsluiting veranderde de Lauwerszee in een zoetwatermeer. Drooggelegde delen raakten begroeid en een uniek natuurgebied ontstond. De schoonheid ervan is ook goed te ervaren tijdens een korte wandeling in het bos op de Ballastplaat, een voormalige zandplaat. 

Het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer staat helemaal in het teken van Nationaal Park Lauwersmeer. Zo wordt er een korte film vertoond over het ontstaan van het gebied. Het centrum is alleen op zondag geopend. Naast het centrum is een huttenbouwenbos waar kinderen vrij kunnen spelen. Iets verderop ligt bungalowpark Suyderoogh. Hier zijn volop recreatiemogelijkheden en eet- en drinkgelegenheden.

Ballastplaatbos Ballastplaatbos

Waddenzee Werelderfgoed

Op diverse locaties kun je via een trapje de dijk op en uitkijken over de Werelderfgoed de Waddenzee. Het is misschien niet direct zichtbaar, maar onder en vlak boven de waterspiegel bevinden zich ruim 10.000 soorten dieren, van groot tot piepklein, en zo’n 250 plantensoorten. Daarnaast maken elk jaar opnieuw zo’n tien tot twaalf miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied. Door voortdurende werking van eb en vloed moeten natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de wisselende omstandigheden op het wad. Door deze unieke natuur en veelheid aan biotopen is de Waddenzee in juni 2009 door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard. 

Bantpolder

De Bantpolder is een weidegebied in beheer van Natuurmonumenten dat speciaal is ingericht voor watervogels en weidevogels. De kans is daarom groot dat je een kievit, grutto of scholekster ziet lopen. Door de gloeiende oevers hebben zulke weidevogels het hier extra naar hun zin. In de winter wordt de Bantpolder bewoond door duizenden overwinterende ganzen. Deze brandganzen broeden in de zomer op Nova Zembla in de Barentszzee. Om de polder aantrekkelijk te houden voor de vogels, is het natuurbeheer erop gericht om het open grasland te behouden. Zo graast er in de zomer bijvoorbeeld vee van boeren uit de omgeving.

waddenzee, werelderfgoed Werelderfgoed de Waddenzee

 
Bantpolder Bantpolder

Vogelkijkhut Sylkajút

Ook de Friese oever van het Lauwersmeer is een genot voor vogelliefhebbers. Vanuit de Sylkajút kijk je uit over het Lauwersmeer en kun je diverse vogels spotten. Vooral in het voorjaar en najaar, tijdens de vogeltrek, kun je hier bijzondere vogels zien. Vaak gezien zijn bijvoorbeeld de grauwe franjepoot, de grauwe gors, de gestreepte strandloper en de zeearend. Maar ook allerlei eenden, zwanen en steltlopers zwemmen, lopen en vliegen hier graag rond. Langs het fietspad zie je vooral buizerds en andere roofvogels die vanaf een paaltje hun territorium bespieden.

Zeearend Zeearend

Kollumerwaard

De Kollumerwaard aan de zuidkant van het Lauwersmeer is een uitgestrekt gebied met grasland, moerassen, rietvelden en watervlaktes. Net als de rest van Nationaal Park Lauwersmeer is de Kollumerwaard populair bij grauwe ganzen en roofvogels zoals buizerds, torenvalken en kiekendieven. Mogelijk zie je ook een zilverreiger vliegen of stilletjes in het water staren. Sinds een paar jaar broedt er een paartje zeearenden in de Kollumerwaard. De kans is daarnaast groot dat je een kudde Schotse hooglanders of konikpaarden ziet grazen. Het uitzetten van deze twee soorten grazers is het enige wat er aan natuurbeheer in dit gebied wordt gedaan. Voor de rest mag de natuur hier helemaal haar gang gaan.

Kolummerwaard Kolummerwaard

Deel deze pagina