Unieke planten

Ontdek alles van het gebied en ga eens op struintocht onder leiding van de boswachter.


Duindoorn
Naast het feit dat de oranje bessen van de duindoorn prachtig zijn om te zien, vormen ze ook een voedselbron voor lijsters. In het najaar trekken deze vogels vanuit Scandinavië naar hun overwinteringsgebied en maken een tussenstop in het Lauwersmeergebied. En precies dan zijn de bessen van de duindoorn rijp!

Moeraswespenorchis
In augustus kleuren de graslanden in het noordelijke lauwersmeergebied wit van een klein orchideetje: de moeraswespenorchis. Het plantje is zeldzaam en wettelijk beschermd. Het houdt van een zonnige standplaats en vochtige bodem. Je ziet vooral wespen op de bloemen - daar dankt het zijn naam aan - maar ook zweefvliegen, kevers en mieren.

Rietorchis
De Rietorchis is in mei en juni volop aanwezig. Deze orchidee is beschermd, maar kijken of fotograferen mag natuurlijk. Het is een opvallend roze orchidee, met donkerrode strepen of stippen op de lip.

Riet
Riet is van groot belang als broedgelegenheid voor rietvogels, zoals de baardman, gors, snor en rietzanger en als schuilplaats voor het schuwe porseleinhoen en de roerdomp. Maar het riet beschermt ook de oevers (oeververdediging) tegen afkalven door golfslag en stroming.

Wilde peen
Wilde peen is de voorouder van onze eetbare waspeen. In juli en augustus is deze plant met zijn bijzondere witte bloemschermen volop aanwezig en overal te zien in de bermen van het Lauwersmeer.

Rietorchis Rietorchis


Deel deze pagina